Ανακαινηση κατοικιων και επαγγελματικών χώρων

     find us at

Υπηρεσίες / Ανακαινηση κατοικιων και επαγγελματικών χώρων
Ανακαίνηση κατοικιών και επαγγελματικών χώρων
Ανακαίνηση κατοικιών και επαγγελματικών χώρων

Αναλαμβάνουμε όλες τις εργασίες ανακαίνησης/ανακατασκευής κατοικιών και επαγγελματικών χώρων σε σύντομο χρόνο και με βάση τις προδιαγραφές και το χρονοδιάγραμμα του πελάτη.

Οι υπηρεσίες αυτές συνδυάζονται με τις υπηρεσίες 'Διακόσμησης - Εσωτερικών Διαρρυθμίσεων' έτσι ώστε να παρέχεται ένα πλήρες πακέτο υπηρεσιών στον πελάτη απο μια ενιαία ομάδα.

 

                                     Ενδεικτικές εργασίες

                                     Kατοικίες

                                     Επαγγελματικοί χώροι